Polityka prywatności

Serwis internetowy recall.pl nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w firmie F.H.U. System Arkadiusz Kaliszewski

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. System Arkadiusz Kaliszewski z siedzibą w Rypinie, ul. Toruńska 1c. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: wystawianie faktur, informacje o cenach i produktach oferowanych przez naszą firmę oraz marketingu bezpośredniego realizowanego przez F.H.U. System. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów F.H.U. System jako administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda. 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią / Pana informacji do F.H.U. System o zakończeniu współpracy i zgłoszeniu sprzeciwu. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez F.H.U. System narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza UE. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią / Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią / Pana zgodzie, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: office@recall.pl lub pocztą na adres F.H.U. System Arkadiusz Kaliszewski, 87-500 Rypin, ul. Toruńska 1c.