to slogan, który nam nieustannie o sobie przypomina.